Masz pytania?
Zadzwoń do nas:

(41) 345 04 05

Opłata za połączenie
zgodnie z taryfą operatora

Mieszkanie w komfortowym otoczeniu i w zgodzie z naturą jest podstawową potrzebą człowieka. Z tego powodu niemal każde mieszkanie i każdy dom posiada jeden lub nawet kilka balkonów i tarasów. Podczas projektowania oraz wykonywania tych zewnętrznych powierzchni należy wykazać szczególną staranność oraz postępować zgodnie z prawidłowymi zaleceniami technicznymi. Okładziny na tarasach i balkonach narażone są na działanie skrajnych, niekorzystnych czynników, takich jak wnikająca woda i duże różnice temperatur. Nieestetycznie wyglądające wykwity na płytkach i fugach, odpryski na powierzchni płytek, pęknięcia, obluzowania płytek, a nawet przecieki są często do przewidzenia już w momencie układania. Są one wynikiem zarówno błędów wykonawczych, jak i złego doboru materiałów, szczególnie uszczelnienia. Tradycyjne uszczelnienia pod jastrychem nie chronią przed wymienionymi szkodami, ponieważ jastrych jest często zawilgocony.

System uszczelniania okładzin balkonów

Prawidłowe wykonanie prac okładzinowych na balkonach wiąże się z nałożeniem izolacji podpłytkowej oraz przyklejeniem okładziny metodą eliminującą pustki powietrzne. Przed przystąpieniem do wykonania prac należy ocenić stan płyty balkonowej. Wnikająca w jej strukturę wilgoć często prowadzi do korozji stali zbrojeniowej, czego konsekwencją są trwałe ubytki betonu. Przed przystąpieniem do prac związanych z uszczelnieniem należy prawidłowo ocenić stan faktyczny płyty i w razie konieczności ją naprawić. Do tego celu należy zastosować materiały z systemu Sopro Repadur® pozwalające na pewne zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej oraz wypełnienie ubytków betonu.


System uszczelniania okładzin tarasów na gruncie

Prawidłowo zaprojektowany taras na gruncie powinien być odpowiednio zabezpieczony przed negatywnym wpływem wody (w tym kapilarnym podciąganiem wilgoci z gruntu oraz opadami atmosferycznymi). Koniecznym jest tutaj zastosowanie izolacji podpłytkowej opartej na cementowej masie uszczelniającej Sopro DSF 523, mającej na celu ochronę przed wnikaniem wody w warstwy znajdujące się pod okładziną. Bardzo istotnym czynnikiem prac tarasowych jest prawidłowe wykonanie ewentualnych dylatacji i przeniesienie ich do powierzchni okładziny przy użyciu elastycznych taśm i fug, zapewniających pełną kompensację naprężeń.

System uszczelniania okładzin tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym to najbardziej narażony na oddziaływanie skrajnych temperatur element konstrukcji domu. Odkształcenia na płycie tarasu w ekstremalnych warunkach mogą sięgać od kilku do kilkunastu milimetrów, dlatego bardzo istotne jest zastosowanie pełnego, elastycznego i sprawdzonego systemu. Prawidłowe wykonanie prac związanych z uszczelnieniem wymusza stosowanie dwóch rodzajów izolacji, pierwszej podjastrychowej opartej na bazie izolacji bitumicznych i drugiej cementowej podpłytkowej. Pierwsza pełni funkcję zasadniczej izolacji, mającej na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci do pomieszczeń. Natomiast druga, podpłytkowa dodatkowo chroni konstrukcję jastrychu i cały układ warstw przed niszczącym wpływem wilgoci.

Do pobrania :

"Pełny system tarasowo-balkonowy"plik PDF (4256 KB)