Masz pytania?
Zadzwoń do nas:

(41) 345 04 05

Opłata za połączenie
zgodnie z taryfą operatora

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO edom24h.pl

Sklep internetowy edom24h.pl prowadzony jest przez spółkę PLOMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Miedzianej Górze przy ul. Malachitowej 20 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach , X Wydział Gospodarczy KRS  pod nr 0000536969, posiadająca numer NIP: 9591959488, REGON: 360406275, kapitał zakładowy 5.000,00 zł

 

Informujemy, iż kontakt z Działem Obsługi Klienta Sklepu jest możliwy pod numerem telefonu: 41 345 04 05 oraz adresem e-mail: sklep@edom24h.pl

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy edom24h.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez stronę www.edom24h.pl
 2. Wszystkie ceny prezentowane w ofertach zamieszczonych na niniejszej stronie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT i podane są w złotych polskich.
 3. Kolorystyka produktów określanych jako dostępnych na specjalne zamówienie, takie jak farby i tynki wskazywana jest poprzez odwołanie się do informacji zawartych w katalogach producenta. Na wszelkie wątpliwości klientów w tym względzie przed dokonaniem zakupów odpowiedzą pracownicy sprzedawcy.
 4. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe i wolne od wad.

ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

 1. Zamówienie można składać 7 dni w tygodniu, zamówienia złożone w niedziele i dni wolne od pracy realizowane będę pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach. Sprzedawca potwierdza Klientowi fakt przyjęcia zamówienia i przystąpienia do jego realizacji w formie informacji elektronicznej podanej na adres e-mail Klienta podany w formularzu zamówienia. W przypadku braku możliwości wykonania umowy zgodnie z zamówieniem klienta spowodowanym brakiem  jakiegokolwiek produktu określonego w zamówieniu, z klientem skontaktuje się pracownik Sprzedawcy w celu ustalenia zasad wykonania zamówienia. Jeżeli klient wyrazi zgodę zamówienie zostanie zrealizowane z wykluczeniem brakujących pozycji, a jeżeli nie wyrazi zgody zamówienie nie zostanie zrealizowane w całości.
 2. Zamówienia dotyczące produktów sprowadzanych na indywidualne zamówienia klienta, lub produkowanych według zindywidualizowanych parametrów realizowane są tylko za dokonaniem przedpłaty za zamówiony towar. W takim przypadku podczas składania zamówienia należy wybrać taką formę płatności, która umożliwi dokonanie przedpłaty np. przelew tradycyjny.
 3. Do składania zamówień nie jest wymagana przez klienta rejestracja. Rejestracja ma na celu uzyskanie przez sprzedawcę danych niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży, ułatwienie i skrócenie czasu składania kolejnych zamówień, bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych klienta.
 4. Realizacja zamówienia ma miejsce w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia, a w szczególnych przypadkach o czym Klient zostanie powiadomiony przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia w terminie do 21 dni roboczych. Jednakże w przypadku wyboru opcji płatności przelewem na konto bankowe sprzedawcy realizacja następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy.

FORMY PŁATNOŚCI

Sklep edom24h.pl preferuje następujące sposoby płatności:

 1. Przelew tradycyjny na konto sprzedawcy
 2. Przelewy24.pl
 3. Płatność za pobraniem

SPOSÓB DOSTAWY

Sklep edom24h.pl dokonuje dostawy towarów na koszt Klienta przy pomocy firm spedycyjnych lub kurierskich.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient dokonujący zakupu w sklepie edom24h.pl może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie sprzedawcy na piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu odstąpienia dostępnym w zakładce "Formularz odstąpienia".
 2. Zgodnie z art 38 ust. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ( np. farby,tynki dekoracyjne wyprodukowane w/g specyfikacji kolorystycznej klienta, profile tarasowe wyprodukowane w/g szablonów geometrycznych klienta itp)
 3. Zwrot Klientowi płatności nastąpi niezwłocznie, w umówionej wcześniej pomiędzy pracownikiem Sklepu, a Klientem (wybranej przez Klienta) formie.

REKLAMACJE

 1. Jeśli zakupiony produkt posiada wady sprzedawca nieodpłatnie wymieni go na produkt wolny od wad. Jeżeli z uwagi na specyfikę danego produktu będzie możliwa jego naprawa, Sprzedający na żądanie Klienta nieodpłatnie produkt ten naprawi.
 2. Jeżeli naprawa nie będzie to możliwa, Sprzedawca zaproponuje Klientowi inny produkt o podobnych właściwościach albo zwróci klientowi równowartość ceny reklamowanego produktu.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 4. Konsument ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń nie tylko przed sądem powszechnym, ale także korzystając z pozasądowych metod roztrzygania sporów.
 5. W sprawach reklamacji kontakt z Działem Obsługi Klienta Sklepu możliwy jest pod numerem telefonu: 41 345 04 05 oraz adresem e-mail: sklep@edom24h.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Serwis korzysta z plików Cookies, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu edom24h.pl i korzystającej z oferowanych przez niego usług. Używanie plików Cookies pozwala administratorowi na optymalizację zawartości stron internetowych Serwisu pod kątem potrzeb Użytkownika. Pliki Cookies wykorzystywane są również dla pozyskania danych statystycznych tworzących obraz sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 2. Przechowywane informacji, jak również uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 3. Większość przeglądarek stron internetowych daje użytkownikowi Serwisu możliwość zablokowania przyjmowania ( automatycznej obsługi) plików Cookies. Taka blokada skutkować jednak może ograniczeniem funkcjonalności Serwisu lub niewłaściwym jego funkcjonowaniem.
 4. Zawarte dane w plikach Cookies nie są udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem podmiotów konserwujących i administrujących sieć oraz organów państwowych uprawnionych do żądania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa.

DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta, uzyskanych w drodze dokonanej przez niego rejestracji, dla celów realizacji umowy sprzedaży. Za odrębną zgodą Klienta, Sprzedawca będzie mógł przetwarzać dane także w celach informacyjnych i marketingowych. Podanie przez klienta danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania.
 2. Administratorem danych osobowych klientów sklepu edom24h.pl jest Sprzedawca. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych znajdujących się w zbiorze danych osobowych sprzedającego. Odbiorcami danych osobowych Klientów, tylko za ich uprzednią zgodą wyrażoną przy składaniu zamówienia, będą podmioty świadczące usługi kurierskie w celu wykonania dostawy.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu. Aby dokonać aktualizacji należy zalogować się w serwisie www.edom24h.pl podając swój adres e-mail i hasło.