Masz pytania?
Zadzwoń do nas:

(41) 345 04 05

Opłata za połączenie
zgodnie z taryfą operatora

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Prawo odstąpienia od umowy

- Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

-Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

- Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

- Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego sie w zakładce "Formularz odstąpienia ", jednak nie jest to obowiązkowe.

- Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przy-sługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

-  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ( np. farby, tynki dekoracyjne  wyprodukowane w/g specyfikacji kolorystycznej klienta, profile tarasowe wyprodukowane w/g szablonów geometrycznych klienta itp)

2. Skutki

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu do-starczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

- Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pań-stwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3. Niezbędne dane kontaktowe

- W sprawie skorzystania z prawa odstapienia od umowy kontakt z Działem Obsługi Klienta Sklepu możliwy jest pod numerem telefonu: 41 345 04 05 oraz adresem e-mail: sklep@edom24h.pl