Masz pytania?
Zadzwoń do nas:

(41) 345 04 05

Opłata za połączenie
zgodnie z taryfą operatora

REKLAMACJE

  1. Jeśli zakupiony produkt posiada wady sprzedawca nieodpłatnie wymieni go na produkt wolny od wad. Jeżeli z uwagi na specyfikę danego produktu będzie możliwa jego naprawa, Sprzedający na żądanie Klienta nieodpłatnie produkt ten naprawi.
  2. Jeżeli naprawa nie będzie to możliwa, Sprzedawca zaproponuje Klientowi inny produkt o podobnych właściwościach albo zwróci klientowi równowartość ceny reklamowanego produktu.
  3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
  4. Konsument ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń nie tylko przed sądem powszechnym, ale także korzystając z pozasądowych metod roztrzygania sporów.
  5. W sprawach reklamacji kontakt z Działem Obsługi Klienta Sklepu możliwy jest pod numerem telefonu: 41 345 04 05 oraz adresem e-mail: sklep@edom24h.pl