Masz pytania?
Zadzwoń do nas:

(41) 345 04 05

Opłata za połączenie
zgodnie z taryfą operatora


 Klasyfikacja zapraw klejowych. Co to takiego i czemu służy ? Komu potrzebne są dziwne symbole na opakowaniach klejów do glazury, terakoty, kamienienia itp. ? Na pozór nikomu niepotrzebne i niezrozumiałe kody. Czy aby tak jest na pewno ? Mamy nadzieję, iż ta publikacja przybliży Państwu wspomniane tajemnicze oznakowanie produktów.

 Dla świadomych inwestorów a w szczególności profesjonalnych fachowców w dziedzinie układania okładzin ściennych i podłogowych jest podstawowym źródłem wiedzy stanowiącym główny czynnik doboru kleju do istniejących warunków z uwzględnieniem rodzaju okładziny i przeznaczenia miejsca aplikacji.

 Obecnie stosowane zaprawy cienkowarstwowe podlegają, wielu rodzajom badań, które zostały opisane w normie unijnej dotyczącej klejów do płytek oraz dokumentach :

- Niemieckiego Związku Producenów Chemii Budowlanej oznakowanie zapraw elastycznych   „Flexmortel“

-  Związku Niemieckich Glazurników

-  Związku Producentów Płyt i Płytek Ceramicznych

-  Związku Producentów Klejów

Definicje i specyfikacja :

 Zaprawy cienkowarstwowe do układania okładzin ceramicznych muszą spełniać określone wymagania techniczne, które dokładnie określa norma PN-EN 12004 (lub norma ISO13007 cześć 1).

 Oznakowanie według rodzaju wiązania:

  • C Kleje cementowe
  • D Kleje dyspersyjne
  • R Kleje na bazie żywic reaktywnych

 W naszym artykule ograniczymy się do najbardziej popularnych i powszechnie stosowanych zapraw cementowych.

Zaprawy cementowe (C) sklasyfikowane są ze względu na wytrzymałość na zrywanie oraz wytrzymałość na zginanie, zgodnie z PN-EN 12004. Badana jest wytrzymałość na zrywanie na próbkach składowanych w czterech rodzajach różnorodnych warunków. Aby zaprawa cienkowarstwowa mogła zostać sklasyfikowana jako C1 lub C2, jej wytrzymałość na zrywanie musi we wszystkich warunkach osiągać wartość ≥ 0,5 N/mm2 dla C1 lub ≥ 1,0 N/mm2 dla C2.

Badanie przyczepności w rożnych warunkach :

 

 

Klasa C1

Klasa C2

Przyczepność początkowa

 

≥ 0,5 N/mm2

≥ 1,0 N/mm2

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie

≥ 0,5 N/mm2

≥ 1,0 N/mm2

Przyczepność po starzeniu termicznym

≥ 0,5 N/mm2

≥ 1,0 N/mm2

Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania

≥ 0,5 N/mm2

≥ 1,0 N/mm2

Klasyfikacja C2 oznacza, że zaprawa cementowa spełnia podwyższone wymogi wytrzymałościowe.

Właściwości dodatkowe :

 Kolejne oznaczenia literami T, E i F definiują dodatkowe właściwości, które można dowolnie dobierać.

 T = tixotroph : oznacza zmniejszoną spływność

 E = extended open time : oznacza wydłużony czas otwartego schnięcia     

 F = fast setting : oznacza szybkie wiązanie

Elastyczność :

 Aby moc ustalić stopień elastyczności zapraw cementowych,ocenia się je dodatkowo pod kątem ugięcia, zgodnie z normą PN-EN 12004.

Urządzenie do przeprowadzania badań pozwalające określić stopień elastyczności zapraw cienkowarstwowych poprzez ustalenie ich wytrzymałości na ugięcie.

Ustalanie maksymalnego ugięcia.

Badanie do momentu pęknięcia próbki zaprawy.

Aby zaprawa mogła zostać sklasyfikowana jako S1, jej ugięcie musi wynosić przynajmniej 2,5 mm. Jeżeli przekroczy 5 mm, zaprawa jest klasyfikowana jako S2 i może zostać określona jako klej elastyczny o wysokiej wytrzymałości na odkształcanie.

Oznaczenie "Flexmortel" dotyczące klejow elastycznych określa wymogi stawiane jednoskładnikowym, elastycznym zaprawom klejowym.

 Jeżeli zaprawa spełnia minimalne wymogi klasyfikacji C2 i równocześnie wykazuje wytrzymałość na zginanie o wartości co najmniej 2,5 mm, otrzymuje dodatkowe oznakowanie rombem - "Flexmortel", czyli spełnia wymagania C2 i S1 normy PN-EN 12004 Automatycznie spełnia wymogi niemieckiej dyrektywy dotyczącej zapraw elastycznych.

Oznakowanie CE :

Znakiem CE producent potwierdza zgodność produktu z europejskimi normami zharmonizowanymi. Oznakowanie CE dla zapraw cienkowarstwowych od 01.04.2004 jest wymagane prawem i stosowane jako “przepustka sprzedaży towarow” na terenie Unii Europejskiej. Wymogiem minimalnym jest klasa jakości C1, zgodnie z PN-EN 12004.

Mamy nadzieję, że powyższa publikacja pomoże Państwu w sposób świadomy i racjonalny dokonać wyboru właściwego kleju (zaprawy klejowej) do istniejaących warunków na budowie i nie poddawania się presji ceny, która akurat w tym przypadku nie jest najważniejszym  kryterium zakupu.

Dział Techniczny